Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

Du skal være fornøyd!

Vi gjør vårt aller beste for at du skal bli en fornøyd kunde, og vi jobber hardt for at det skal være sikkert, lettvint og bekvemt og handle hos oss. Dette gjelder også dersom du av en eller annen grunn skulle ønske å levere tilbake et produkt som du har kjøpt i vår nettbutikk. Ved kjøp er det 18 års aldersgrense i Norge og myndighetsalder i de øvrige land det handles fra.

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren,
som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

OBS! Ikke angrerett på gjenstander som er spesiallaget utfra kundens valg. 

For eksempel gjelder dette alle gjenstander (søljer, maler, ørepynt, knapper, mansjettknapper etc.) som du finner under valget, Våre søljer, på førstesiden. Dette er ikke lagervare og blir spesiallaget, hver gang.

Wilson Verksted og Konsulenttjenester

Postadresse: Postboks 32, 1457 Fagerstrand

Mobil: 909 42 480

E-postadresse: jw@wilson-soljeverksted.no

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). 

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet i sendingen, men det er ikke obligatorisk.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke
angreretten før angrefristen utløper.

Du finner alt om den nye angrerettloven her:

http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/angr...

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg,
herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt
en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold
og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra
denne avtalen.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige
transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.
I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14
dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom
du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst
ca. kr 250,-.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering
av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.


Tillegg

OBS! Merk at produktet må være ubrukt med eventuelle forseglinger ubrutte og intakte. For søljer betyr ubrukt at de må være helt fri for riper og antydning til bruk. Merk også at for spesialtilvirket bunadsølv, det vil si alle søljer som ikke er en del av vårt lagerutvalg, og/eller som er spesiallaget for kunden (f.eks. spesialbestillinger), vil vi belaste deg kostnader for utført arbeid og medgåtte materialer ved en eventuell retur.

Ved retur av bunadsølv tilkommer en kostnad på minimum kr. 500,- eller 20% av kjøpsbeløpet. Dette gjelder alle typer bunadsølv. Gjenstanden må IKKE være skadet eller "brukt". I motsatt fall vil kunden belastes for gjenstandens kostnad.

Du er også selv ansvarlig for at produktet ikke skades eller forsvinner ved retur til Wilson Søljeverksted. For en sikrest og enklest mulig retur, anbefaler vi å bruke Postens Norgespakken. Pakken er sporbar.

Gjenstander kan ikke sendes i retur mot postoppkrav.

Du finner alt om den nye angrerettloven her:

http://www.forbrukerradet.no/dine-rettigheter/angr...


Det er enkelt å returnere en vare til Wilson Søljeverksted:

1. Angrerettskjemaet som du fikk sammen med din vare må fylles ut og sendes sammen med varen.

2. Pakk produktet slik du fikk det tilsendt. Pass på at du har lagt ved alt du fikk sammen med produktet (bokser, sertifikater, merkelapper etc.). Bruk pakklisten til å sjekke at du har fått med deg alt. Det er viktig at du ikke merker pakken med ”smykker”, ”søljer” eller liknende.

3. Gå til ditt lokale postkontor og send pakken. Du må benytte Postens Norgespakken eller bedre løsning som er sporbar.

OBS! På grunn av varens verdi kan vi ikke akseptere retur, som IKKE er sendt som Postens Norgespakken. Dette er også for din egen sikkerhet, da du selv er ansvarlig for at smykket kommer frem til oss i uskadet stand.

4. Så snart vi har mottatt smykket, sender vi deg en bekreftelsesmail, og hele beløpet vil refunderes til samme kortet du brukte til å handle smykket med, eventuelt til din oppgitte bankkonto.

Send gjerne en mail til jw@wilson-soljeverksted.no dersom du ønsker å returnere varen i henhold til angrefristen eller dersom du har spørsmål om returen.

Pakken sendes til:

Wilson Søljeverksted, Postboks 32, 1457 Fagerstrand